Counter-Strike GlobalOffensive Regler:


Spørgsmål.

Administratorer.

 • Admins kan kontaktes gennem EANP Discord serveren.
 • Admins kan også kontaktes fysisk ved dommer pulten eller ved henvendelse til et EANP crew medlem.

Regelsættet.

 • Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
 • Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt.
 • Ved at deltage i turneringen accepterer spillerne uden reservation alle oven-og nedenstående nævnte regler og at enhver beslutning der bliver truffet af turnerings administratorerne under turneringen til enhver tid kan erstatte disse regler.
 • Alle beslutninger træffes udelukkende af EANP.

Opførsel.

 • Når du deltager i turneringer afholdt af EANP, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
 • Verbalt misbrug under eller uden for kampen er ikke tilladt.
 • Dårlig opførsel over for administratorerne under eller efter turneringen er i ikke tilladt.
 • Vi forventer at alle spillere opfører sig eksemplarisk og udviser forståelse og tålmodighed med deres modstandere og turnerings administratorerne.

Streaming.

 • POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping. (Det anbefales som minimum at have 1 minut delay)
 • Der skal søges tilladelse hos EANP crew ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.
 • EANP crew har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklame pause.
 • Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af EANP. Dette kan ikke fraviges.

Advarsler.

 • Advarsler gives ved brud på regelsættet. En advarsel til en spiller gælder hele holdet.
 • Efter omstændighederne kan ens hold blive diskvalificeret efter man har modtaget 2 advarsler.
 • Alle former for snyd giver direkte diskvalificering uden advarsel.

Klager.

Hvis der forekommer problemer er det vigtigt, at der bliver taget screenshots og anden dokumentation, der kan bruges som bevis og dette skal sendes til admins
Hvis en spiller ønsker at oprette en klage gælder det følgende:

 • Vær helt sikker på hvad præcist din klage er og går ud på.
 • Henvend din klage til en admin og forklar din sag. Husk at have beviser som fx screenshot og demos til at underbygge din sag hvis det er muligt.
 • Mistænkes en spiller for snyd skal man indberette klagen umiddelbart efter kampen og før næste kamp skal spilles.
 • Man skal begrunde sin mistanke om snyd på den pågældende spiller før man kan få udleveret demo.
 • Det er EANP Crew ansvar at skaffe demo fra den mistænkte som herefter sendes til anklageren.
 • Anklageren skal til enhver en tid kunne levere de nødvendige beviser for at en klage kan blive fair evalueret af turneringsadministratoren. Hvis klagen omfatter snyd med demo bevis skal specifikke tidspunkter og runder dokumenteres i denne klage.
  Under en aktiv efterforskning er der tavshedspligt mellem spiller / holdene og EANP.
  Når sagen betragtes som afsluttet af EANP, kan man frit offentliggøre sine anklager.
  Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.

Præmier.

 • Der vil være præmier til spiller / holdene der kommer på 1. 2. og 3. plads.

Turneringsregler.


Turneringsformat

 • Alle kampe spilles som Best Of 1 med undtagelse af finalen, der spilles som Best Of 3.
 • Alle kampe spilles på EANP servere.

Map Pool.

 • Map pool er den pågældende officielle wingmen map pool dikteret af valve. Ved ændringer kort før turneringsstart, vil admins tage stilling til hvilke baner der skal spilles.
 • MAP Pool pr. dagens dato er:
  • Cobblestone (Bombsite B)
  • Inferno (Bombsite A)
  • Lake
  • Overpass (Bombsite B)
  • Rialto
  • Shortdust
  • Shortnuke
  • Train (Bombsite A)
  • Vertigo (Bombsite A)

Veto.

Det er ikke tilladt at forsinke veto processen bevidst.
Ved Best Of 1 foregår veto via serverens indbyggede veto system.
Ved Best Of 3 foregår veto ved dommer pulten med en officiel admin.

 • Følgende er veto process ved Best Of 1:
  Hold 1 vetoer ét map.
  Hold 2 vetoer ét map.
  Hold 1 vetoer ét map.
  Hold 2 vetoer ét map.
  Hold 1 vetoer ét map.
  Hold 2 vetoer ét map.
  Sidste map vil være det map som skal spilles.
 • Følgende er veto process ved Best Of 3
  Hold 1 vetoer ét map.
  Hold 2 vetoer ét map.
  Hold 1 vælger ét map som skal spilles.
  Hold 2 vælger ét map som skal spilles.
  Hold 1 vetoer ét map.
  Hold 2 vetoer ét map.
  Sidste map vil være det map som skal spilles som Tredje map.
 • Rækkefølgen på banerne vil være: Hold 1 bane, Hold 2 bane, Sidste map fra veto processen.

Kamp format.

 • Alle kampe spilles 2 mod 2.
 • En kamp består af to halvlege af 8 runder, med hver runde på max tid på 1 minut og 55 sekunder og en bombe tid på 40 sekunder.
 • En del/halvleg er slut når 8 runder er blevet spillet
 • En kamp er slut når et hold når 9 runder. Ved uafgjort skal der spilles overtime.
 • Start tidspunktet på kampene kan ændres ved forsinkelser.

Valg af side.

 • En knife-only runde afgør hvilket hold der har tilladelse til at vælge side. Under knife-rounden er ingen grenades (Undtagen Decoy) eller pistols tilladt.
 • Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går kniv grunden til det modsatte hold.

Defusing.

 • Det er ikke tilladt at defuse bomben bag ved objekter som fx gennem en væg, under en togvogn osv. Bomben skal være delvist synlig for spilleren der er ved at defuse (med undtagelse af røg, flashes osv. der kan blokerer).
 • Bombe-boosting er ikke tilladt. Dette vil blive set som en fordel for Terroristerne. Bomben kan kun blive placeret af bombe bæreren uden indblanding fra medspillerne.
 • Placering af bomben så den ikke kan defuses er ikke tilladt. Dette gælder ikke steder hvor der kræves flere spillere til at defuse.

Boosting.

 • Generelt er boosting tilladt, medmindre der boostes til et sted der giver udsyn på mappen som ikke er tiltænkt. Grenade boosting er ikke tilladt, samt pixelwalking er heller ikke tilladt.

Timeouts.

 • Der må pauses for tekniske problemer, såfremt skal admin kontaktes hurtigst muligt efter pausen er kaldt.
 • Hvert hold har 2 timeouts tilgængelige under kampen. Hver pause varer 1 min.
 • Som udgangspunkt varer en teknisk timeout indtil problemet er løst.

Client breakdown og disconnects.

 • Hvis en spiller disconnecter fra serveren på grund af tekniske årsager må kampen pauses efter den nuværende runde er slut. (her må !tech gerne benyttes)
 • Ved disconnects eller breakdowns, vurderes det af admin om runden skal spilles om.

Serverproblemer.

 • Ved server crash vil den pågældende runde blive gendannet.
 • Ved gendannelse af tidligere runder kan det forekomme at en runde skal rekonstrueres af spillerne. Dvs at spillerne selv sørger for at rundens udfald stemmer overens med den runde de skal rekonstruere. Dette gælder køb af våben, kills, utility forbrug m.m. Det er ikke tilladt at lave en falsk rekonstruktion.
 • Kamp resultater

Snyd.

 • Snyd tolereres ikke og giver øjeblikkelig diskvalifikation til hele holdet.
 • Snyd med 3. parts programmer giver karantæne til spilleren fra fremtidige EANP turneringer.
 • Ved begrundet mistanke om snyd, kan EANP crew bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
 • EANP er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.

VAC. (Valve Anti-Cheat)

 • Modtager en spiller en VAC ban under Lan Party East vil man modtage karantæne fra fremtidige EANP events.
 • Såfremt det kan bevises at en spiller har modtaget VAC ban(Gælder også smurf accounts tilknyttet spilleren) indenfor det sidste år (365 dage) vil denne spiller blive udelukket og hele teamet diskvalificeret.
  • 3. parts programmer
  • Det er på ingen måde tilladt at bruge 3. parts programmer eller scripts som for eksempel ogc, aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer.
  • Graphics setting
  • Det er forbudt at ændre in-game textures enten via konsol og/eller ATI Tray Tools og lignende programmer.
  • Map exploits
  • Udnyttelse af en ny eller kendt map exploit er ikke tilladt.
  • Scripts
  • Det er ikke tilladt at bruge nogen former for scripts andet end buy scripts. Det gælder:
  • AWP fast switch/zoom scripts
  • Bunny-jump
  • Turn scripts
  • Walk/run/silent scripts
  • Recoil scripts

Bugs.

 • Det er ikke tilladt at udnytte map bugs.
 • Brugen af bugs som ændrer spil principperne (fx spawn bugs) er ikke tilladt.
 • At gå igennem vægge, gulve og tage er strengt forbudt. Dette gælder også skywalking.
 • “Map swimming” or “Floating” er ikke tilladt.
 • Jump bugs er ikke tilladt.