EANP LAN Ordensreglement

EANP Ordensreglement

Følgende ordensregler skal følges ved deltagelse til EANP. Formålet med dem er at sikre alle (du, andre deltagere og frivillige hjælpere) får en rigtig god LAN oplevelse.

Generelt

• Deltagelse til EANP forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for EANP, samt dansk og international lovgivning.

• Regelsættet for EANP kan ændres uden varsel, og vil hurtigst muligt blive opdateret på vores hjemmeside www.aui.dk/EANP/ Facebook side EANP Event Andst Netparty.

• Deltagere skal altid følge anvisninger fra EANP crew, offentlige myndigheder som politi og brandvæsen, også selvom disse ikke er dækket af dette regelsæt.

• Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder EANP sig retten til, uden varsel, at bortvise personer fra eventet og eventets område, uden mulighed for refundering af evt. deltagerbetaling.

• Deltagelse til EANP sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.

• EANP påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.

• Hel eller delvis refundering af deltagerbetaling er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.

• Tilmelding sker kun på vores hjemmeside og derfor ikke ved entré. Dette gælder dog ikke evt. gæstearmbånd.

• Hver tilmelding til EANP er unik, og giver adgang for én person til eventet.

• Snyd med tilmelding eller andre forsøg på, uberettiget, at komme ind til eventet vil blive politianmeldt.

Deltagerpladser

• Til hver deltagerplads stilles der ét strømstik og ét netværksstik til rådighed, samt bord/stol. • Deltageren skal selv medbringe evt. stikdåse og netværkskabel (min. 10 meter) for tilslutning af eget udstyr.

• Det er ikke tilladt at tilslutte eget netværksudstyr i form af routere, access points, switche, eller andet udstyr bortset fra en computer eller konsol til EANP’s netværk.

• Det er ikke tilladt at benytte skarpt lys som lommelygte, led strips og lignende til at lyse områder op, selvfølgelig er gamerorientret lys godkendt, som f.eks. musemåtter, kabinet, mus osv.

• Det er ikke tilladt at benytte højtalere. • Det er ikke tilladt at medbringe køleskabe, toastere, kaffemaskiner, elkedler, effektlamper eller andre elektriske apparater med et højt strømforbrug.

• Det er ikke tilladt af medbringe sofaer, lænestole eller andre større møbler, men det er dog tilladt, at medbringe en kontorstol/gamerstol.

• Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.

• Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.

• Det er ikke tilladt, at tvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr uden tilladelse fra rette vedkommende.

• Når en deltager forlader eventet, er det deltagerens ansvar at tage alle sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald i affaldsspandene.

• glemte ejendele skal gøres krav på straks efter eventet.

Sovepladser

• Sovepladser er inkluderet deltagergebyret, hvis dette ønskes.

• Det er ikke tilladt af medbringe lænestole eller andre større møbler. Du må medbringe en kontorstol, gamerstol, madras, liggeunderlag og lignende soveudstyr.

• Børn, unge sover i SFO og de ældste sover i ABA cafeen. Opdeling foretages af EANP Crew.

• Der må ikke overnattes i hallen fx på stol, under borde, gangarealer eller redskabsrum af hensyn til brandmyndighederne.

• Det er ikke tilladt at larme og forstyrre andre i soveområderne, da dette er forbeholdt sovende. Dette gælder både indendørs og når der færdes udendørs mellem hallen og SFO.

Mad og drikke

• Vi opfordrer til at købe mad, slik, chips, sodavand mv. i ABA cafeen, som holder åbent under eventet.

• Vi tager ikke forbehold til allergier osv ved tilberedning af bespisningen. Er der særlige behov kan det aftales med EANP Crew, hvordan dette løses.

Alkohol og stoffer

• Det er ikke tilladt at indtage nogen former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til eventet.

• Forbuddet gælder på hele området for eventet, både i hallen, parkeringspladserne samt alle udendørsarealer inden for hallens/SFO/skole området.

• Det er ikke tilladt at indtage alkohol udenfor eventets område, og derefter benytte eventets soveområde i påvirket tilstand.

• Overtrædelse af disse regler vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden undtagelse. Og uden refusion af evt. deltagergebyr.

Rygning

• Det er ikke tilladt at ryge indendørs.

• Rygning må kun ske udendørs i de markerede rygeområder.

• Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter, som for almindelige rygere.

Andet

• Det er ikke tilladt af ophænge plakater, skilte, uddele reklamemateriale eller på anden måde gøre reklame uden skriftlig tilladelse fra EANP Crew.

• Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser under EANP uden skriftlig tilladelse fra EANP Crew.

• Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretsbeskyttet materiale skal overholdes til eventet, og der henstilles til, at deltagerne er opmærksomme på, hvad der er adgang til på deres computere.

• EANP forbeholder sig retten til at videoovervåge eventet, tage billeder og optage video til eventet, samt at distribuere dette til internettet herunder Facebook og bruge det til markedsføring af EANP, uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.

• Hvis en deltager ikke giver lov til at EANP gennemsøger tasker, computerkabinetter m.m. vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.

• EANP forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jfr. gældende lovgivning, på hele EANP’s netværk samt internetforbindelse.

• Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for våben til EANP.

• Det er ikke tilladt at bære maske eller på anden måde dække sit ansigt til under eventet.

• Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs til EANP, eller udendørs i forbindelse med indgangen, parkeringsområder, madområder og andre steder, hvor folk er tæt samlet. Vi forventer, at disse ordensregler vil være med til at sikre afviklingen af et godt event for alle.

EANP Crew og AUI Bestyrelse Andst, d. 3-2-2020